DUYURULAR


 •  IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (Ucek IV)’yi Tertip Edecek Kurum/Komitenin Belirlenmesi Hakkında Duyuru.Okumak için tıklayınız.

 •  Bildiri özeti gönderim tarihi yoğun talep nedeniyle 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 •  III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresine Paydaş ve Sponsor olmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Dikkatine
  Okumak için tıklayınız.

 •  Bilim Kurulumuz belirlenmiştir.
  Okumak için tıklayınız.

 •  UCEK-2021 Düzenleme Kurulu üyeleri Sivas Valisi Sayın Salih AYHAN'ı makamında ziyaret ettiler.
  Okumak için tıklayınız.

 •  Atölye ve çalıştay teklifi formu yüklenmiştir.
  İndirmek için tıklayınız.

 •  Bildiri yükleme sistemi açılmıştır.

 •  Bildiri şablonu yüklenmiştir.

Duyurularımızı takip etmek için sosyal medya hesaplarımız:

İLETİŞİM

Prof. Dr. Hakan KOÇ
UCEK - 2021 Düzenleme Kurulu Başkanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Merkez Yerleşkesi, 58140, SİVAS

ucek2021@gmail.com
Tel: +90(346) 219 10 38

Fax: +90(346) 219 10 38

KONGRE ÇAĞRISI

KONGRE ÇAĞRISI

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler ve Farklı Kurum Çalışanları;

Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 2019, UCEK 2020 (Covid 19 salgınından dolayı ertelendi), UCEK 2021…..)’nin ortak amacı; alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek, düşünerek, planlayarak ve birlikte hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır.

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilmesi planlanmış, ancak COVİD-19 pandemi salgını nedeniyle ertelenmesi zorunluluk halini almıştı.

Ertelenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü bu yıl 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir.

İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını elinde tutan branştır” der.

Özetle;

Coğrafya uzakları yakın eden “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan “beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021)’nin ana teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler; III Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında buluşmak ümidiyle...

Prof. Dr. Hakan KOÇ

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Turizm Fakültesi Dekanı

DETAYLAR
III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde; coğrafya alan eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilintili konularda oturumlar / paneller oluşturulacaktır.

Kongre Dili

Kongrede sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılabilecektir.

Kongre Konuları

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin alt başlıklar aşağıda önerilmiş ancak kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.

• Coğrafya Alan Eğitimi: Coğrafya alan eğitimi ile ilgili konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2021.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.

• Coğrafya Alan Çalışmaları: Coğrafya alan çalışmaları ile ilgili konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2021.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.

• Coğrafya İle İlgili Alt Disiplinler: Coğrafya ile ilgili disiplinlerle alakalı konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2021.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.

• Oturumlar/Paneller/Atölyeler

Benzer konuda yapılan çalışmalar ortak oturumlarda toplanacak olmasına rağmen, katılımcı adayları aşağıdaki tarihlere kadar, coğrafya eğitimi veya coğrafyanın herhangi bir alt dalına yönelik olarak özel oturum/panel veya atölye açma teklifinde bulunabilirler. Panel, özel oturum veya atölye açma teklifinden bulunanlar ucek2021@gmail.com adresine e-posta göndermeleri rica olunur. Son tarih: 30.09.2021

Bildiri ve Özet Gönderme

Bildiri özetleri gönderilirken bildiri sistemi üzerinden kayıt olunmalı ve özetler sadece oradan gönderilmelidir. Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

KONULAR

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar sizler için aşağıda önerilmiştir. Ancak kongredeki konuların alt başlıklarına ait herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak kongremiz aşağıda yer almayan farklı konulardaki sunum başvurularına da açıktır.

Coğrafya Alan Eğitimi

• Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri

• Coğrafya Eğitiminde Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları

• Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri ( ders Kitapları, video, animasyon vb.) ve Uygulamaları

• Coğrafya Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, karekod, sanal gerçeklik, artırılmış terçeklik vb.)

• Coğrafya Eğitiminde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları

• Coğrafya Öğretim Programları

• Coğrafî Beceriler ve Eğitimi

• Coğrafya ve Değerler Eğitimi

• Edebi Ürünler ile (hikâye, şiir, roman vb.) Coğrafya Öğretimi

• Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

• Lisans Programlarında Coğrafya Eğitimi

• Lisansüstü Programlarda Coğrafya Eğitimi

• Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitiminde Doğa Etkinlikleri

• Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Coğrafya

• Sınıf Eğitimi ve Coğrafya

• Özel Eğitimde (işitme, zihin, görme engellilerde ve üstün yeteneklilerde) Coğrafya Eğitimi

• STEM – A ve Coğrafya Eğitimi

• Ulusal ve Uluslararası Coğrafya İçerikli Sınavlar

Coğrafya Alan Çalışmaları

• Klimatoloji

• Bitki Örtüsü

• Biyocoğrafya

• Ekosistemler (dağ, sulak alanlar vb.)

• Jeomorfoloji

• Hidrografya / Havza Yönetimi

• Arazi Kullanımı ve Yönetimi

• GIS science, Uzaktan Algılama Afet ve Afet Yönetimi

• Coğrafya ve Kent Planlama

• Kültür Coğrafyası

• Risk ve Kriz Yönetimi

• Nüfus ve Nüfus Hareketleri

• Siyasi Coğrafya

• Turizm (Eko turizm, kıyı turizmi, kültür turizm vb.)

• Tarihî Coğrafya

• Yerleşme

• Coğrafî İşaret Tescili ve Markalaşma

• Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları (hava kirliliği, su kirliliği vb.)

• Enerji (enerji üretimi, transferi vb.)

• Davranışsal Coğrafya

• Jeopark ve Jeoturizm

Coğrafya İle İlgili Diğer Disiplinler

• Yer Bilimleri (Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb.)

• Arkeoloji

• Ekoloji

• Siyaset Bilimi

• Astronomi ve Uzay Bilimleri

• Harita Mühendisliği

• Çevre Bilimleri (Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb.)

• Antropoloji

• Şehir ve Bölge Planlama

• Tarih

• Meteoroloji

• Felsefe

KURULLAR

ICGE/UCEK-2021 - DÜZENLEME KURULU

ICGE/UCEK-2021 - BİLİM KURULU

ICGE/UCEK-2021 - ONUR KURULU

ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER

TÜRKİYE'DE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE DÖRT KUŞAK

BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK DEVETLERİNİN JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI

TÜBİTAK'A PROJE HAZIRLAMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

ATÖLYELER

KARA TAHTADAN AKILLI TAHTALARA

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEMDE COĞRAFYA EĞİTİMİNİN YERİ

COĞRAFYA'DA KARİYER PLANLAMA

ALEXANDER VAN HUMBOLT

INTERNATIONAL GEOGRAPHY OLYMPIADS

COĞRAFYA EĞİTİMİNE ADANMIŞ ÖMÜRLER VE STK'LAR

SEYYAHLARIN İZİNDE COĞRAFYA

DOĞAL AFETLER VE COĞRAFYA

ICGE/UCEK-2021
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Daha fazlası için lütfen videomuzu seyredin

III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Tanıtım Videosu

PAYDAŞLAR / SPONSORLAR & KONGRE YERİ